Val 2019

Stefan Selenius

Försäljare, snickare

Finström, 45 år

Hjärtefrågor:

Vill bibehålla och förstärka den Åländska hembygdsrätten.

Förenkla handeln och göra det lättare för småföretagare att bedriva handel över gränsen.

Vill se en restriktiv och försiktig flyktingpolitik.

Bevara den åländska kulturen och våra seder.

Skapa en stark landskapsekonomi och se över utgifterna.

Öka resurserna för både polis och sjukvård för att göra Åland till en trygg plats att leva och verka på.

Datum
Datum
Datum