Val 2019

Kurre Holmberg

Pensionär och långtradarchaufför

Brändö, 68 år

Hjärtefrågor: Skärgårdstrafiken, trafikbeteende, pensionärsfrågor i allmänhet och åldersmobbingen i synnerhet. Kräver rättvisa i samhället.

Datum
Datum
Datum