Val 2019

Joakim Eriksson

Sjöman och fartygselektriker

Lemland, 32 år

Hjärtefrågor:

Jag vill att vi alla på Åland skall ha det så bra som möjligt.

I Äldreomsorgen skall det alltid finnas en strävan till förbättring, även inom skola och dagvård.

Är för jämställdhet och jämlikhet, Barn behöver både manliga och kvinnliga förebilder och vill gärna se fler manliga förebilder inom skola och dagis.

Jag vill framförallt se sänkta skatter för våra pensionärer.

Det måste ske krafttag mot drogerna.

Vi skall ta hand om miljön men klimatet kan vi inte påverka.

Sjöfarten är viktig för Åland både för turismen samt arbetstillfällen vill gärna se fler Ålands registrerade fartyg.

Datum
Datum
Datum