Val 2019

Sam “Knatte” Palén

Tekniker

Jomala, 39 år

Hjärtefrågor:

Jakt och fiske är stora intressen som jag kommer jobba för. Jag vill även jobba för att hålla skärgården levande genom att hitta lösningar för att få mer turism att hitta dit och göra det lättare att bo i skärgården och jobba på fasta Åland. Klimatpolitiken bör vara sansad och fokus ska ligga på vår miljö.

Inom kommunpolitiken vill jag jobba för billigare barnomsorg men högre löner till personalen. Jag anser även att man alltid skall sträva efter jämlikhet.

Datum
Datum
Datum