Val 2019

Marie Seppälä

Sjuksköterska & turistjänsteman

Hammarland, 48 år

Skolan: Att varje människa ska ha rätt till en trygg och säker skola.

Sociala välfärden: Att det ska finnas möjlighet för alla människor att få hjälp när behovet uppstår eller tillkommer. 

Missbruksproblemen: Att för det första inse att vi har en stor problematik med det här på ön redan.

Datum
Datum
Datum