Starten för Åländsk Demokrati . 

Valmansföreningen Åländsk Demokrati grundades som en motpol till alla etablerade partier, som blåögt sjunger mångkulturens lovsång och inte alls behandlar de de negativa konsekvenser som inflyttning av personer från högriskländer kan innebära för det åländska samhället.

Riskerna har med stor tydlighet visat sig i Finland, Sverige och Danmark och i övriga Europa. Verkligheten har överträffat de värsta och de vildaste fantasierna.

Vi värnar om tryggheten i samhället och kan därför inte sitta och titta på med armarna i kors utan vi måste agera. Vi agerar genom att ställa upp i val för vår sak.

Åländsk Demokrati, därför att vår demokrati kräver det. 

Åländsk Demokrati för demokratins skull.

Vi har med förvåning och förskräckelse sett hur samhället har utvecklats i Sverige med utanförskap, sjunkande skolresultat, bristande äldreomsorg och polis som inte kommer vid mindre brott. Våra politiker blundar för eller hyllar utvecklingen i Sverige.

Detta vill vi inte ha och därför grundar vi tillsammans valmansföreningen Åländsk Demokrati.

Att diskutera flyktingämnet är känsligt och det leder till att det kan fattas fel beslut. Att hjälpa flyktingar är bra, men riskerar att skapa system som försörjer människor för all framtid. Vi måste använda både hjärtat och hjärnan. Vi måste tänka långsiktigt.

Valmansföreningen bestod av:
Johan Boman    Ulf Damsten  Nils Manelius    Stephan Toivonen

Valresultatet blev att Stephan Toivonen blev invald i Ålands Lagting 2015-

Stephan Toivonen
Ordförande

Vid val av ordförande väljs i första hand den person, som vid senaste lagtingsval erhöll flest personliga röster.

Johan Boman
Vice ordförande, Finström

Vid val av vice ordförande väljs i första hand den, som vid senaste lagtingsval erhöll näst mest röster.

Detta är Åländsk Demokrati ! 

Valmansföreningen Åländsk Demokrati grundades som en motpol till alla etablerade partier, som blåögt sjunger mångkulturens lovsång och inte alls behandlar de de negativa konsekvenser som inflyttning av personer från högriskländer kan innebära för det åländska samhället.

Riskerna har med stor tydlighet visat sig i Finland, Sverige och Danmark och i övriga Europa. Verkligheten har överträffat de värsta och de vildaste fantasierna.

Vi värnar om tryggheten i samhället och kan därför inte sitta och titta på med armarna i kors utan vi måste agera. Vi agerar genom att ställa upp i val för vår sak.

Åländsk Demokrati, därför att vår demokrati kräver det. 

Åländsk Demokrati för demokratins skull.

Vi har med förvåning och förskräckelse sett hur samhället har utvecklats i Sverige med utanförskap, sjunkande skolresultat, bristande äldreomsorg och polis som inte kommer vid mindre brott. Våra politiker blundar för eller hyllar utvecklingen i Sverige.

Detta vill vi inte ha och därför grundar vi tillsammans valmansföreningen Åländsk Demokrati.

Att diskutera flyktingämnet är känsligt och det leder till att det kan fattas fel beslut. Att hjälpa flyktingar är bra, men riskerar att skapa system som försörjer människor för all framtid. Vi måste använda både hjärtat och hjärnan. Vi måste tänka långsiktigt.

Valmansföreningen bestod av:
Johan Boman    Ulf Damsten  Nils Manelius    Stephan Toivonen

Valresultatet blev att Stephan Toivonen blev invald i Ålands Lagting 2015-

Stephan Toivonen
Ordförande

Vid val av ordförande väljs i första hand den person, som vid senaste lagtingsval erhöll flest personliga röster.

Johan Boman
Vice ordförande, Finström

Vid val av vice ordförande väljs i första hand den, som vid senaste lagtingsval erhöll näst mest röster.