Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

VILL DU STÄLLA EN FRÅGA?

Din fråga
E-post

Navigeringsmenyn i bojen.

SPONSRAR:

AKTUELLT

3 oktober. Radions debatt om Infrastrukturfrågor. För ÅD: Thomas Dahlgren.

1 oktober. Högskolans valdebatt. Närvarande från Åländsk Demokrati: Marie Seppälä.

26 oktober, Radions debatt om Kommunreform och KST-reformen. För ÅD: Thomas Dahlgren.

24 oktober. Debatt om debattklimatet. För ÅD: Sam ”Knatte” Palén

Idag långintervju med fotografering för Nyan. En lång, avspänd och ganska personlig intervju. Publiceras på torsdag enligt plan.

Torsdag 12.00. Presskonferens med de fyra första kandidaterna.

ÅD – sedan 2015

Anföranden i lagtinget 196
Budgetmotioner 34
Åtgärdsmotioner 11

Skriftliga frågor 5
Insändare 200+
Mest aktivitet/ledamot
i lagtinget

FRÅN VÅR FACEBOOK-SIDA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Märklig medierapportering.

Då debatten om ”Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet” inleddes i Lagtinget hade Nyan ett utförligt reportage och även en stor granskning av vilka som deltog i den inledande debatten.
Det var sex kvinnor och två män (6-2), som höll anföranden. De hade även rubriken ”saxat ur debatten” där man citerade med tre kvinnor.
Då debatten fortsatte vid ett senare plenum, så hade Nyan inget reportage och ingen rapportering om vem som höll anföranden. Jag tänkte ge rapporteringen här.
Följande höll då anföranden: Anders Eriksson (ÅF), Jonas Eriksson (C), som höll sitt sk jungfrutal, undertecknad (ÅD), Stellan Egeland (Obs), John Holmberg (L), minister Roger Höglund (C) och avslutningsvis höll jag sedan fortsättningen på mitt lite för långa anförande och avslutade med att jag föreslog att meddelandet skulle utskottsbehandlas, vilket inte är per automatik, och jag föreslog dessutom Finans- och näringsutskottet och att utskottet även skulle begära yttranden från de två övriga utskotten.
Resultatet blev alltså 0-7. Men tydligen så sade ingen av oss något, som Nyan ansåg att läsarna skulle få ta del av. Sammantaget blev ”resultatet” 6-9.
Som gentleman anser jag att det rimligt och artigt att kvinnorna skall ha förtur i denna debatt, men jag anser att både kvinnor och män skall delta, liksom i alla andra debatter. Varför tidningen valde att helt ignorera männens åsikter i debatten vet jag inte.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Helt enligt den socialistiska agendan

Replik till Konsument av pension. (Repliken nedan)

Signaturen ”konsument av pension” insinuerar att jag försöker lura folk genom att säga att en pensionär betalar sex gånger mera skatt än en arbetare med samma inkomst på 20.000 euro per år och hävdar att detta är en halvsanning.
Signaturen påpekar helt riktigt att arbetstagaren även betalar 7,15% i pensionsförsäkringspremie och 1,5% i arbetslöshetspremie. Det vore väl väldigt ologiskt att erlägga pensionspremie och arbetslöshetspremie på en pension?
För en gångs skulle försökte jag förenkla ett ekonomiskt samband genom att enbart ta upp den del, som vi faktiskt kan påverka i Lagtinget. Nämligen pensionsinkomstavdraget.
Signaturen nämner att arbetaren erlägger 2130 euro i skatt och premier men arbetaren får ändå en större nettoinkomst. Pensionären får alltså ingen ekonomisk nytta av att slippa pensionspremien då samhället ”passar på ” att höja skatten sexfalt i stället.
Jag anser att det är orättvist och oetiskt att det finska och åländska skattesystemet tillsammans gör att pensionären betalar sex gånger högre skatt.
Att gå i pension innebär alltid rejält lägre inkomst. Varför skall då samhället svara med att höja skatten sexdubbelt? Vi kan påverka detta i det lagting, som jag sitter i och jag kommer att göra vad jag kan för att utjämna skillnaderna.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati

REPLIKEN: Sanningar och halvsanningar
Åländsk demokratis representant i lagtinget gör som en politiker gör, han säger bara det som passar honom just nu och resten håller han tyst om. Men folk är inte så lättlurade nuförtiden. Att i en insändare säga att en pensionär betalar sex gånger mera skatt än en arbetare med samma inkomst på 20.000 euro per år är en halvsanning. Sanningen är att arbetstagaren även betalar: 7,15 procent i pensionsförsäkringspremie och 1,5 procent i arbetslöshetsförsäkringspremie; summa 8,65 procent, enligt ”skatt.fi”. Detta står förstås längst ner på sidan där man räknar ut sin skatt. Detta betalar inte en pensionär.
Detta gör att pensionären betalar 2.524 euro i skatt och arbetaren totalt 2.130 euro i skatt plus de premier som nämnts ovan. Alltså får pensionären behålla 17.476 euro och arbetaren 17.870 euro, skillnaden är då 394 euro och inte 2.139 euro till pensionärens nackdel som Toivonen hävdar.
Varför är det så här? Ja det får ni fråga riksdagen om.
Konsument av pension
... Läs merStäng

Avslutningen i budgetdebatten: Höj pensionsavdraget!

Men frågan är om vi uppnår rättvisa med något av dessa två avdrag? Låt oss se hur det nu ser ut. Många tror att det är så enkelt att om man har högre inkomster så blir skatten högre. Men så enkelt är det inte. Skatten beror också på åldern och vilken typ av inkomst det är. Låt mig ta två exempel. En mariehamnare född 1960 med en inkomst om 20.000 euro betalar enligt skatt.fi 385 euro i skatt. En person född 1950 med en ¨20000 i pension betalar 2524 euro i skatt. Det är 6 gånger mera eller 2100 euro mera.

Är det någon här, som anser att det är rättvist? Ingen? Men då måste ju finansministern höja pensionsavdraget i kommunalbeskattningen, som ju ligger under vår behörighet.

Som ledamot Valve sade senast så måste ändringar i beskattningen göras i god tid och det är därför jag tar upp det nu, så att regeringen har tid på sig inför nästa budget eller tilläggsbudget att komma med förslag till förändringar, så att en pensionär inte skall betala sex gånger mer för sin pension än en arbetare betalar för sin löneinkomst.
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Pension borde vara skattefri, pension är pengar som man själv gnetat ihop under sitt liv, och låtit staten förvalta under tiden.

Läs mer

Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

Navigeringsmenyn i bojen nedan.

SPONSRAR:

ÅD – 2015 –

Anförande i lagtinget 194 st
Budgetmotioner 34 st
Åtgärdsmotioner 11 st

Skriftliga frågor 5 st
Insändare 200+
Mest aktivitet / ledamot
I lagtinget

AKTUELLT

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Märklig medierapportering.

Då debatten om ”Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet” inleddes i Lagtinget hade Nyan ett utförligt reportage och även en stor granskning av vilka som deltog i den inledande debatten.
Det var sex kvinnor och två män (6-2), som höll anföranden. De hade även rubriken ”saxat ur debatten” där man citerade med tre kvinnor.
Då debatten fortsatte vid ett senare plenum, så hade Nyan inget reportage och ingen rapportering om vem som höll anföranden. Jag tänkte ge rapporteringen här.
Följande höll då anföranden: Anders Eriksson (ÅF), Jonas Eriksson (C), som höll sitt sk jungfrutal, undertecknad (ÅD), Stellan Egeland (Obs), John Holmberg (L), minister Roger Höglund (C) och avslutningsvis höll jag sedan fortsättningen på mitt lite för långa anförande och avslutade med att jag föreslog att meddelandet skulle utskottsbehandlas, vilket inte är per automatik, och jag föreslog dessutom Finans- och näringsutskottet och att utskottet även skulle begära yttranden från de två övriga utskotten.
Resultatet blev alltså 0-7. Men tydligen så sade ingen av oss något, som Nyan ansåg att läsarna skulle få ta del av. Sammantaget blev ”resultatet” 6-9.
Som gentleman anser jag att det rimligt och artigt att kvinnorna skall ha förtur i denna debatt, men jag anser att både kvinnor och män skall delta, liksom i alla andra debatter. Varför tidningen valde att helt ignorera männens åsikter i debatten vet jag inte.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Helt enligt den socialistiska agendan

Replik till Konsument av pension. (Repliken nedan)

Signaturen ”konsument av pension” insinuerar att jag försöker lura folk genom att säga att en pensionär betalar sex gånger mera skatt än en arbetare med samma inkomst på 20.000 euro per år och hävdar att detta är en halvsanning.
Signaturen påpekar helt riktigt att arbetstagaren även betalar 7,15% i pensionsförsäkringspremie och 1,5% i arbetslöshetspremie. Det vore väl väldigt ologiskt att erlägga pensionspremie och arbetslöshetspremie på en pension?
För en gångs skulle försökte jag förenkla ett ekonomiskt samband genom att enbart ta upp den del, som vi faktiskt kan påverka i Lagtinget. Nämligen pensionsinkomstavdraget.
Signaturen nämner att arbetaren erlägger 2130 euro i skatt och premier men arbetaren får ändå en större nettoinkomst. Pensionären får alltså ingen ekonomisk nytta av att slippa pensionspremien då samhället ”passar på ” att höja skatten sexfalt i stället.
Jag anser att det är orättvist och oetiskt att det finska och åländska skattesystemet tillsammans gör att pensionären betalar sex gånger högre skatt.
Att gå i pension innebär alltid rejält lägre inkomst. Varför skall då samhället svara med att höja skatten sexdubbelt? Vi kan påverka detta i det lagting, som jag sitter i och jag kommer att göra vad jag kan för att utjämna skillnaderna.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati

REPLIKEN: Sanningar och halvsanningar
Åländsk demokratis representant i lagtinget gör som en politiker gör, han säger bara det som passar honom just nu och resten håller han tyst om. Men folk är inte så lättlurade nuförtiden. Att i en insändare säga att en pensionär betalar sex gånger mera skatt än en arbetare med samma inkomst på 20.000 euro per år är en halvsanning. Sanningen är att arbetstagaren även betalar: 7,15 procent i pensionsförsäkringspremie och 1,5 procent i arbetslöshetsförsäkringspremie; summa 8,65 procent, enligt ”skatt.fi”. Detta står förstås längst ner på sidan där man räknar ut sin skatt. Detta betalar inte en pensionär.
Detta gör att pensionären betalar 2.524 euro i skatt och arbetaren totalt 2.130 euro i skatt plus de premier som nämnts ovan. Alltså får pensionären behålla 17.476 euro och arbetaren 17.870 euro, skillnaden är då 394 euro och inte 2.139 euro till pensionärens nackdel som Toivonen hävdar.
Varför är det så här? Ja det får ni fråga riksdagen om.
Konsument av pension
... Läs merStäng

Avslutningen i budgetdebatten: Höj pensionsavdraget!

Men frågan är om vi uppnår rättvisa med något av dessa två avdrag? Låt oss se hur det nu ser ut. Många tror att det är så enkelt att om man har högre inkomster så blir skatten högre. Men så enkelt är det inte. Skatten beror också på åldern och vilken typ av inkomst det är. Låt mig ta två exempel. En mariehamnare född 1960 med en inkomst om 20.000 euro betalar enligt skatt.fi 385 euro i skatt. En person född 1950 med en ¨20000 i pension betalar 2524 euro i skatt. Det är 6 gånger mera eller 2100 euro mera.

Är det någon här, som anser att det är rättvist? Ingen? Men då måste ju finansministern höja pensionsavdraget i kommunalbeskattningen, som ju ligger under vår behörighet.

Som ledamot Valve sade senast så måste ändringar i beskattningen göras i god tid och det är därför jag tar upp det nu, så att regeringen har tid på sig inför nästa budget eller tilläggsbudget att komma med förslag till förändringar, så att en pensionär inte skall betala sex gånger mer för sin pension än en arbetare betalar för sin löneinkomst.
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Pension borde vara skattefri, pension är pengar som man själv gnetat ihop under sitt liv, och låtit staten förvalta under tiden.

Läs mer