Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

VILL DU STÄLLA EN FRÅGA?

Din fråga
E-post

Navigeringsmenyn i bojen.

SPONSRAR:

AKTUELLT

3 oktober. Radions debatt om Infrastrukturfrågor. För ÅD: Thomas Dahlgren.

1 oktober. Högskolans valdebatt. Närvarande från Åländsk Demokrati: Marie Seppälä.

26 oktober, Radions debatt om Kommunreform och KST-reformen. För ÅD: Thomas Dahlgren.

24 oktober. Debatt om debattklimatet. För ÅD: Sam ”Knatte” Palén

Idag långintervju med fotografering för Nyan. En lång, avspänd och ganska personlig intervju. Publiceras på torsdag enligt plan.

Torsdag 12.00. Presskonferens med de fyra första kandidaterna.

ÅD – sedan 2015

Anföranden i lagtinget 196
Budgetmotioner 34
Åtgärdsmotioner 11

Skriftliga frågor 5
Insändare 200+
Mest aktivitet/ledamot
i lagtinget

FRÅN VÅR FACEBOOK-SIDA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Både äldreomsorg och äldrepolitik!

Under rubriken ”Av allra högsta vikt att kompetenssäkra äldreomsorgen” skriver Erika Boman, medicine doktor, med anledning av ett reportage av hennes föreläsning om hållbar äldreomsorg att ”Vi tolkar det vi ser och hör utifrån vår förförståelse och våra intresseområden.”
Så är det och jag reagerade på hennes citat : ”vi är urusla på det förebyggande arbetet i dag”. Och hennes fortsättning: ”En hållbar äldreomsorg kommer aldrig uppnås om uppdraget går ut på att släcka bränder i stället för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.”
Jag är själv inte så insatt i vad det ”förebyggande arbetet” borde innehålla, men sitter som medlem i den aktuella äldrepolitiska kommittén och har noterat och lyft det faktum att det mesta hittills har kretsat kring institutionsvård, ESB-boenden, närståendevård och sjukhusvård. Viktiga frågor självklart, men kommittén heter inte ”äldreomsorgskomitten” utan ”äldrepolitiska”.
Som ”äldre” definieras den som är 65+ eller kanske den som är pensionär - på heltid eller deltid - medan äldreomsorgen rimligen till största delen berör 85+.
Eftersom medelåldern ligger kring 80 år så måste vi, som jag ser det, inom äldrepolitiken även fokusera på gruppen 65-85. Om vi sedan kallar det för ”Det ljuva livet” eller ”förebyggande verksamhet” är en smaksak.
EB skriver: ”På Åland har man inom äldreomsorgen alltmer aktivt arbetat med förebyggande arbete, men det finns utvecklingspotential.” Kanske vi borde använda ordet äldrepolitik för att bredda ämnet från enbart äldreomsorg? ”Det förebyggande arbetet” börjar ju kanske redan i skolan med matlagning, hälsolära och gymnastik?
Och EB fortsätter: ”Satsningar på hälsofrämjande arbete har påbörjats och jag sätter mitt hopp till att detta arbete ska få än mer fart i och med det kommande äldrepolitiska programmet och den folkhälsostrategi som jag vet att man engagerat arbetar med inom landskapsregeringen.”
Ett "äldrepolitiskt program" bör innehålla en holistisk syn på äldreomsorg, där både institutionell vård, närstående vård, och demensvård är viktiga aspekter, men det bör också inkludera frågor om äldres livskvalitet, socialt liv, boende, och ekonomiskt stöd. Programmet bör också ta hänsyn till den stora gruppen pensionärer som lever utan annan hjälp än hemvård och städning och säkerställa att de har tillgång till tillräckligt stöd för att möjliggöra en aktiv och meningsfull tillvaro.
Själv har jag personligen sysslat ”hälsofrämjande” aktiviteter under decennier och även sett nyttan av det och kommer att arbeta för att det får en stor synlighet i i det äldrepolitiska programmet.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Sätt alla fagra löften om vindkraften som ska-krav!

Jag vill tacka för den långa repliken av regionchef Anna Häger från Ilmatar Offshore.
Svaren berör bland annat bolagets nuvarande och framtida ägande, bolagsformer, infraljud, återvinning av vindkraftverk, mikroplaster och Bisfenol A och PFAS och garantier för nedmontering. Bra så. Detta är orosmoln för oss som granskar detta gigantiska projekt. Det lovas ”guld och gröna skogar”, men det finns alltid risker. Att hävda att det inte finns några risker kan bli ödesdigert. Om något går fel, så kan också felen bli gigantiska. Vem skal då stå och säga: ”det tänkte vi inte på”?
Angående mikroplaster skriver AH: ”Norwea konstaterar att om det påstådda slitaget stämde så hade bladen på ett genomsnittligt vindkraftverk varit nedslitna efter en månad”. Någon studie, som jag frågade efter, nämner AH inte.
I Finans- och näringsutskottet presenterade de norska ingenjörerna en beräkning på att 93,8 ton kunde slitas av de 500 vindkraftverken årligen. Det låter mycket, och det är många kilo, men det är 0,1 procent av vikten eller 1 procent under tio år. Kan bladen då bli ”nerslitna efter en månad”?
Sedan skriver AH att ”om ett företag ... inte kan fullgöra sina åtaganden, tar banken över projektet och ser till att det fortsätter att producera el... ” Detta är ingen trygg lösning. Vi måste ha ett tydligt system med fondering av medel för nedmontering av vindkraftverken vid händelse av ekonomiska problem eller på grund av ålder.
Såväl AH för Ilmatar Offshore och regionchefen på OX2 garanterar att bolagen inte kommer att hamna i kinesiskt ägande. Hur kan man göra det när ägandet redan till största delen är franskt eller aktierna handlas på börsen? Landskapsregeringen borde i samband med att bevilja näringsrätt ha med klausuler om ägande och anlitande av lokal arbetskraft för underhåll och reparationer.
De två företag, som nu syns i debatten, med många löften om ringa miljöpåverkan och goda ekonomiska utsikter. Detta är fagra löften, men kan vi lita på dessa eller har vi andra alternativ?
Från landskapsregeringens sida sägs att det inte finns några risker. Utom att det kanske går för långsamt. En mycket illavarslande kombination.
Peter Benson skriver i Affärsvärlden: ”Många stora världskulturer har lagt ofattbara resurser på megaprojekt som nästan enbart motiverats av religiösa/ideologiska föreställningar. Ett exempel är Egyptens pyramider, de fyllde ingen praktisk nytta ... mycket talar för att exempelvis havsbaserad vindkraft inte står pyramiderna långt efter i meningslöshet. Och kanske lika mycket motiverat av religiöst färgade idéer om botgöring och att blidka högre makter.”
Så om nu landskapsregeringens energiministrar med vicelantrådet Harry Jansson (C) i spetsen vill fortsätta ”botgöringen” måste de i alla fall göra en lista med alla de löften/påståenden som ges (25kg mikroplaster per år, inget hörbart ljud, inget infraljud, inga blinkande lampor nattetid, goda ekonomiska garantier, nordiskt/europeiskt ägande, återvinning av vindkraftverken, användning av lokal arbetskraft för underhåll och så vidare för att kunna göra en kravlista inför den kommande auktionen. Ingen borde kunna motsätta sig dessa krav. De nu aktuella företagen lovar ju detta, och hävdar att de är seriösa i motsats till andra oseriösa som kanske inte tar samma ansvar.
Det kan bli dyrare med dessa krav, men beställer man 500 vindkraftverk så kan man nog ställa stora krav på leverantören. De ger kanske inte de utlovade 200 miljonerna, men det är bättre om vindkraftverken är tysta, inte avger mikroplaster, Bisfenol A eller PFAS, inte lyser upp natthimlen, inte skadar djur eller människor och inte heller riskerar hela Ålands ekonomiska framtid om något går fel?
Alla känner väl uttrycket om att få en kvarnsten om halsen. Åland riskerar att få 500 fundament om 5000 ton ”om halsen” ifall projektet havererar. Denna risk måste vi ansvarstagande politiker uppmärksamma och motverka.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Pyramiderna byggdes för nåt HELT annat än bara som en gravplats för någon överviktig person, vilket ju är helt skrattretande (trots att det står i mainstream historieböckerna så. De akademiska egyptologerna är ett skämt, och har omkull bevisats hur många gånger som helst angående pyramidernas och sfinxens mm ålder, t.ex.. Det mesta (trovärdiga) idag pekar på att pyramiderna var kraftverk av nåt slag, så inte riktigt "onödiga".. 🤷

Märklig medierapportering.

Då debatten om ”Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet” inleddes i Lagtinget hade Nyan ett utförligt reportage och även en stor granskning av vilka som deltog i den inledande debatten.
Det var sex kvinnor och två män (6-2), som höll anföranden. De hade även rubriken ”saxat ur debatten” där man citerade med tre kvinnor.
Då debatten fortsatte vid ett senare plenum, så hade Nyan inget reportage och ingen rapportering om vem som höll anföranden. Jag tänkte ge rapporteringen här.
Följande höll då anföranden: Anders Eriksson (ÅF), Jonas Eriksson (C), som höll sitt sk jungfrutal, undertecknad (ÅD), Stellan Egeland (Obs), John Holmberg (L), minister Roger Höglund (C) och avslutningsvis höll jag sedan fortsättningen på mitt lite för långa anförande och avslutade med att jag föreslog att meddelandet skulle utskottsbehandlas, vilket inte är per automatik, och jag föreslog dessutom Finans- och näringsutskottet och att utskottet även skulle begära yttranden från de två övriga utskotten.
Resultatet blev alltså 0-7. Men tydligen så sade ingen av oss något, som Nyan ansåg att läsarna skulle få ta del av. Sammantaget blev ”resultatet” 6-9.
Som gentleman anser jag att det rimligt och artigt att kvinnorna skall ha förtur i denna debatt, men jag anser att både kvinnor och män skall delta, liksom i alla andra debatter. Varför tidningen valde att helt ignorera männens åsikter i debatten vet jag inte.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Helt enligt den socialistiska agendan

Läs mer

Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

Navigeringsmenyn i bojen nedan.

SPONSRAR:

ÅD – 2015 –

Anförande i lagtinget 194 st
Budgetmotioner 34 st
Åtgärdsmotioner 11 st

Skriftliga frågor 5 st
Insändare 200+
Mest aktivitet / ledamot
I lagtinget

AKTUELLT

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Både äldreomsorg och äldrepolitik!

Under rubriken ”Av allra högsta vikt att kompetenssäkra äldreomsorgen” skriver Erika Boman, medicine doktor, med anledning av ett reportage av hennes föreläsning om hållbar äldreomsorg att ”Vi tolkar det vi ser och hör utifrån vår förförståelse och våra intresseområden.”
Så är det och jag reagerade på hennes citat : ”vi är urusla på det förebyggande arbetet i dag”. Och hennes fortsättning: ”En hållbar äldreomsorg kommer aldrig uppnås om uppdraget går ut på att släcka bränder i stället för att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.”
Jag är själv inte så insatt i vad det ”förebyggande arbetet” borde innehålla, men sitter som medlem i den aktuella äldrepolitiska kommittén och har noterat och lyft det faktum att det mesta hittills har kretsat kring institutionsvård, ESB-boenden, närståendevård och sjukhusvård. Viktiga frågor självklart, men kommittén heter inte ”äldreomsorgskomitten” utan ”äldrepolitiska”.
Som ”äldre” definieras den som är 65+ eller kanske den som är pensionär - på heltid eller deltid - medan äldreomsorgen rimligen till största delen berör 85+.
Eftersom medelåldern ligger kring 80 år så måste vi, som jag ser det, inom äldrepolitiken även fokusera på gruppen 65-85. Om vi sedan kallar det för ”Det ljuva livet” eller ”förebyggande verksamhet” är en smaksak.
EB skriver: ”På Åland har man inom äldreomsorgen alltmer aktivt arbetat med förebyggande arbete, men det finns utvecklingspotential.” Kanske vi borde använda ordet äldrepolitik för att bredda ämnet från enbart äldreomsorg? ”Det förebyggande arbetet” börjar ju kanske redan i skolan med matlagning, hälsolära och gymnastik?
Och EB fortsätter: ”Satsningar på hälsofrämjande arbete har påbörjats och jag sätter mitt hopp till att detta arbete ska få än mer fart i och med det kommande äldrepolitiska programmet och den folkhälsostrategi som jag vet att man engagerat arbetar med inom landskapsregeringen.”
Ett "äldrepolitiskt program" bör innehålla en holistisk syn på äldreomsorg, där både institutionell vård, närstående vård, och demensvård är viktiga aspekter, men det bör också inkludera frågor om äldres livskvalitet, socialt liv, boende, och ekonomiskt stöd. Programmet bör också ta hänsyn till den stora gruppen pensionärer som lever utan annan hjälp än hemvård och städning och säkerställa att de har tillgång till tillräckligt stöd för att möjliggöra en aktiv och meningsfull tillvaro.
Själv har jag personligen sysslat ”hälsofrämjande” aktiviteter under decennier och även sett nyttan av det och kommer att arbeta för att det får en stor synlighet i i det äldrepolitiska programmet.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Sätt alla fagra löften om vindkraften som ska-krav!

Jag vill tacka för den långa repliken av regionchef Anna Häger från Ilmatar Offshore.
Svaren berör bland annat bolagets nuvarande och framtida ägande, bolagsformer, infraljud, återvinning av vindkraftverk, mikroplaster och Bisfenol A och PFAS och garantier för nedmontering. Bra så. Detta är orosmoln för oss som granskar detta gigantiska projekt. Det lovas ”guld och gröna skogar”, men det finns alltid risker. Att hävda att det inte finns några risker kan bli ödesdigert. Om något går fel, så kan också felen bli gigantiska. Vem skal då stå och säga: ”det tänkte vi inte på”?
Angående mikroplaster skriver AH: ”Norwea konstaterar att om det påstådda slitaget stämde så hade bladen på ett genomsnittligt vindkraftverk varit nedslitna efter en månad”. Någon studie, som jag frågade efter, nämner AH inte.
I Finans- och näringsutskottet presenterade de norska ingenjörerna en beräkning på att 93,8 ton kunde slitas av de 500 vindkraftverken årligen. Det låter mycket, och det är många kilo, men det är 0,1 procent av vikten eller 1 procent under tio år. Kan bladen då bli ”nerslitna efter en månad”?
Sedan skriver AH att ”om ett företag ... inte kan fullgöra sina åtaganden, tar banken över projektet och ser till att det fortsätter att producera el... ” Detta är ingen trygg lösning. Vi måste ha ett tydligt system med fondering av medel för nedmontering av vindkraftverken vid händelse av ekonomiska problem eller på grund av ålder.
Såväl AH för Ilmatar Offshore och regionchefen på OX2 garanterar att bolagen inte kommer att hamna i kinesiskt ägande. Hur kan man göra det när ägandet redan till största delen är franskt eller aktierna handlas på börsen? Landskapsregeringen borde i samband med att bevilja näringsrätt ha med klausuler om ägande och anlitande av lokal arbetskraft för underhåll och reparationer.
De två företag, som nu syns i debatten, med många löften om ringa miljöpåverkan och goda ekonomiska utsikter. Detta är fagra löften, men kan vi lita på dessa eller har vi andra alternativ?
Från landskapsregeringens sida sägs att det inte finns några risker. Utom att det kanske går för långsamt. En mycket illavarslande kombination.
Peter Benson skriver i Affärsvärlden: ”Många stora världskulturer har lagt ofattbara resurser på megaprojekt som nästan enbart motiverats av religiösa/ideologiska föreställningar. Ett exempel är Egyptens pyramider, de fyllde ingen praktisk nytta ... mycket talar för att exempelvis havsbaserad vindkraft inte står pyramiderna långt efter i meningslöshet. Och kanske lika mycket motiverat av religiöst färgade idéer om botgöring och att blidka högre makter.”
Så om nu landskapsregeringens energiministrar med vicelantrådet Harry Jansson (C) i spetsen vill fortsätta ”botgöringen” måste de i alla fall göra en lista med alla de löften/påståenden som ges (25kg mikroplaster per år, inget hörbart ljud, inget infraljud, inga blinkande lampor nattetid, goda ekonomiska garantier, nordiskt/europeiskt ägande, återvinning av vindkraftverken, användning av lokal arbetskraft för underhåll och så vidare för att kunna göra en kravlista inför den kommande auktionen. Ingen borde kunna motsätta sig dessa krav. De nu aktuella företagen lovar ju detta, och hävdar att de är seriösa i motsats till andra oseriösa som kanske inte tar samma ansvar.
Det kan bli dyrare med dessa krav, men beställer man 500 vindkraftverk så kan man nog ställa stora krav på leverantören. De ger kanske inte de utlovade 200 miljonerna, men det är bättre om vindkraftverken är tysta, inte avger mikroplaster, Bisfenol A eller PFAS, inte lyser upp natthimlen, inte skadar djur eller människor och inte heller riskerar hela Ålands ekonomiska framtid om något går fel?
Alla känner väl uttrycket om att få en kvarnsten om halsen. Åland riskerar att få 500 fundament om 5000 ton ”om halsen” ifall projektet havererar. Denna risk måste vi ansvarstagande politiker uppmärksamma och motverka.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Pyramiderna byggdes för nåt HELT annat än bara som en gravplats för någon överviktig person, vilket ju är helt skrattretande (trots att det står i mainstream historieböckerna så. De akademiska egyptologerna är ett skämt, och har omkull bevisats hur många gånger som helst angående pyramidernas och sfinxens mm ålder, t.ex.. Det mesta (trovärdiga) idag pekar på att pyramiderna var kraftverk av nåt slag, så inte riktigt "onödiga".. 🤷

Märklig medierapportering.

Då debatten om ”Uppföljning av det jämställdhetspolitiska målet ekonomisk jämställdhet” inleddes i Lagtinget hade Nyan ett utförligt reportage och även en stor granskning av vilka som deltog i den inledande debatten.
Det var sex kvinnor och två män (6-2), som höll anföranden. De hade även rubriken ”saxat ur debatten” där man citerade med tre kvinnor.
Då debatten fortsatte vid ett senare plenum, så hade Nyan inget reportage och ingen rapportering om vem som höll anföranden. Jag tänkte ge rapporteringen här.
Följande höll då anföranden: Anders Eriksson (ÅF), Jonas Eriksson (C), som höll sitt sk jungfrutal, undertecknad (ÅD), Stellan Egeland (Obs), John Holmberg (L), minister Roger Höglund (C) och avslutningsvis höll jag sedan fortsättningen på mitt lite för långa anförande och avslutade med att jag föreslog att meddelandet skulle utskottsbehandlas, vilket inte är per automatik, och jag föreslog dessutom Finans- och näringsutskottet och att utskottet även skulle begära yttranden från de två övriga utskotten.
Resultatet blev alltså 0-7. Men tydligen så sade ingen av oss något, som Nyan ansåg att läsarna skulle få ta del av. Sammantaget blev ”resultatet” 6-9.
Som gentleman anser jag att det rimligt och artigt att kvinnorna skall ha förtur i denna debatt, men jag anser att både kvinnor och män skall delta, liksom i alla andra debatter. Varför tidningen valde att helt ignorera männens åsikter i debatten vet jag inte.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Helt enligt den socialistiska agendan

Läs mer