Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

VILL DU STÄLLA EN FRÅGA?

Din fråga
E-post

Navigeringsmenyn i bojen.

SPONSRAR:

AKTUELLT

3 oktober. Radions debatt om Infrastrukturfrågor. För ÅD: Thomas Dahlgren.

1 oktober. Högskolans valdebatt. Närvarande från Åländsk Demokrati: Marie Seppälä.

26 oktober, Radions debatt om Kommunreform och KST-reformen. För ÅD: Thomas Dahlgren.

24 oktober. Debatt om debattklimatet. För ÅD: Sam “Knatte” Palén

Idag långintervju med fotografering för Nyan. En lång, avspänd och ganska personlig intervju. Publiceras på torsdag enligt plan.

Torsdag 12.00. Presskonferens med de fyra första kandidaterna.

ÅD – sedan 2015

Anföranden i lagtinget 196
Budgetmotioner 34
Åtgärdsmotioner 11

Skriftliga frågor 5
Insändare 200+
Mest aktivitet/ledamot
i lagtinget

FRÅN VÅR FACEBOOK-SIDA

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap.

Då Ålands EU-projekt var på vårt bord i lagtinget, så höll jag ett kritiskt anförande kring reglerna för EU:s coronastöd på 750 miljarder euro. (750.000.000.000 euro.) Det är tolv siffror, mer än 9 euro, så media nämnde inget, men jag framför delar här.
Nu är stödet aktuellt i riksdagen. I somras tog media mest upp fördelningen mellan lån och bidrag.
Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike ville öka andelen lån och kallades ”snåljåparna”.
Det blev 310 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån. När och hur dessa skall betalas vet ingen. EU skrev om plastskatt, koldioxidskatt och ”nya egna medel”.
Det hette återhämtning efter coronan. Ännu 10/2 skriver Yle: ”750 miljarder för att stöda medlemsländer, som drabbats av coronaepidemin.”
Fördelningen av stödet kom i skymundan.
70% av stödet baseras på befolkningsandelen, arbetslösheten 2015-2019 och inverterat BNP. Media skrev enbart BNP/capita, vilket är helt fel!
30% av stödet baseras på befolkningsandelen, nedgången i BNP för åren 20-21 och inverterat värde av BNP-per capita.
En enda del av det, som påverkar 1/3 av stödet baseras på coronaeffekterna.
Vad är ”inverterat BNP”? EU indelar EU-länderna i tre grupper beroende på BNP/capita. Finland, som ligger över medeltalet får en koefficient om 0,75 medan de som låg under 82% av medeltalet fick koefficienten 2,85. Fyra gånger mer.
Sverige och Österrike, som drabbats hårt av Coronan får 0,7% av BNP i stöd medan Spanien får 3,3%, Portugal 4,2% och Grekland 5,4%. Detta nämnde inte media då de kallade Sverige och Österrike för ”snåljåpar”.
70% av ”Coroana-stödet” ges alltså till de som hade högst arbetslöshet och lägst BNP / capita. En gigantisk överföring från norr till söder.
Enligt invånarantal hade Finland fått 6,3 miljarder. Nu blev det först 3,2 miljarder, vilket senare blev 2,7 då Finland drabbats mindre än man trott. ”Helt följdriktigt” säger europaminister Tytti Tuppurainen (SDP), men nämnde inte att orsaken är att stödet baseras på inverterat BNP och gammal arbetslöshet...
Finansminister Matti Vanhanen (C) säger att Finland drar nytta av att stödet då 60% av exporten går till EU. Rätt siffra är 55... och exempelvis 3,8% till Italien.
Finlands andel av skulden blir 6,6 miljarder. Dubbelt större än stödet.
I media talas om ”snåljåpar” och lån eller bidrag. Lite information finns i alternativmedia, men de avfärdas ju som fake.
Allt detta visar vilket enormt demokratiunderskott EU dras med. Minns ni ”president”-valet?
Enligt förslaget skulle Åland skall få 0,54% i enlighet med befolkningen, eller 12,6 miljoner Euro, men frågan är om Åland blir skyldig att betala tillbaka?
I riksdagen skulle ÅD rösta emot stödet, men vi stödde det i lagtinget. Det gynnar Åland, men kanske inte Finland. Hur motiverar Ålands riksdagsman Mats Löfström sin röst i frågan?
EU:s regler om fördelning och ansvar verkar följa den gamla kommunistiska principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vissa förespråkar att detta bara är början. Början på vad?
Med EU:s oklara finansiering av stödpaketet om 750 miljarder, EU:s obefintliga dialogen med medborgarna och EU-stödet till länder med svag ekonomi redan före Coronapandemin anser Åländsk Demokrati att Åland måste genomföra en folkomröstning om ett fortsatt EU-medlemskap. Det är inte bara jaktfrågor, krångliga EU-direktiv och skattegränshanteringen, som irriterar i kojorna.
Vi behöver en folkomröstning om EU.
Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-coronafonden-ska-gora-eu-digitalt-och-gront Här ser ni propagandan. Vems pengar strösslas ut? "EU:s" eller vems?

Hur ser alternativet till EU-medlemskap ut?

Eu hade ett bra koncept o visar sig bara funka i nödfall o katastrof lägen....där sammarbete funkar tillfälligt, Om man nu betalar miljarder o biljarder i skandinavien till eu potten så blir stöd o hjälp baserat på just landets omsättning trots lån. så hur kan man ge bort miljarder i stöd som land till andra länder o sen ta lån från samma pott man betalt in till för att göra om det igen? Om alla länder som grinar att det går under o skatterna måste höjas o räntorna? Vad hade igenteligen hänt om alla länder bespara sina miljarder i sitt eget land o gav hjälp när det behövdes istället? Eu kan ju en va ett samorganiserande union utan att blöda o låna pengar. När regeringar säger vi behöver en miljard för o fix det här månan efter de gav bort 80 miljarder? o har 120 i lån.. som privat person i vardagen går det inte äns ihop? O har sätt att skandinavien vill vara med att påverka men vill inte följa alla lagar då de inte passar dom själva..Åland är bra men börjar bli en pajjas verksatad värr en lövet i sverige,

EU har inga egna pengar. Alla pengar som EU "har" har de tagit från oss till att börja med. Således får vi tillbaks våra egna pengar (efter att EU har skummat av på toppen förstås) och sen ska vi tycka att EU "gör något".

Rubriken lyder “Folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap“ och som slutkläm förtydligas det med att det är Åland som ska genomföra den. Frågan är vilka är alternativen?

Jag tillhör de som anser att EU måste reformeras och hitta back till business. Är det inte liknande synpunkter ÅD borde framföra? Varför framförs det idag alltid synpunkter på att lämna samarbeten man inte är nöjd med? Är det en funktion av nätet? Varför inte först försöka påverka och förändra dem? Vi ser samma tendenser på Åland gällande MISE osv.

det har jag efterfrågat redan tidigare och blev utbuad av vänstersympatisörer.

Hördu Stephan, högaktningsfullt ta dig i brasan.

Fixit!

skit samma med EU, men marken skulle vi inte tappat....är bara så

View more comments

Bespara oss Holmbergs hjärnspöken!

Under rubriken ”200 offentliga årsarbeten måste bort” försöker lagtingsledamot John Holmberg (Lib) att analysera Ålands ekonomi och ger även ett förslag till medicin, som måste ges.
Jag kan hålla med om en del av hans bakgrundsbeskrivning, men sedan skriver han att vi kommit i en situation då osthyveln inte längre räcker. Han hävdar att landskapsregeringen behöver minska sina kostnader med cirka 40 miljoner euro/år och att cirka 200 årsarbeten måste upphöra.
Det torde då statistiskt innebära att 130 kvinnor och 70 män skall sparkas. Om det är från ÅHS eller någon annanstans framgår inte.
Då källor naturligtvis helt saknas borde insändaren ha förpassats till papperskorgen, men vissa får tydligen publicera egna hjärnspöken utan källor.
Låt oss se på en källa, som Finans- och näringsutskottet godkände enhälligt i samband med behandlingen av Ålands budget för 2021; betänkandet.
Där framgår att räkenskapsperiodens resultat för åren 2017-2019 i medeltal var 12,9 miljoner euro. Resultatet i budgeten för år 2020 var 10 miljoner. Även det ett överskott. Sedan kom pandemin, som ryckte undan mattan för många företag.
Att då hävda att ekonomin skulle räddas enbart av att ta bort 200 årsarbeten är ren populism. Men en mycket farlig sådan.
Sanningen är tyvärr att vi nu, trots att ekonomi i balans även är mantrat för Åländsk Demokrati, måste sätta fokus på en återhämtning av ekonomin – inte att strypa den - då BNP enligt prognoserna minskat med över en fjärdedel. Det krävs en återhämtning om 32 procent för att nå samma BNP/capita, som 2016. Att då ta bort 200 årsarbeten skulle vara som att ta fram motorsågen för att behandla en patient på intensiven.
Vi måste, tyvärr, ge stöd åt de företag, som blöder rent ekonomiskt. Inte tre eller sex dagar per månad, utan dagligen. Och de har snart blött ett helt år. Men vi skall inte glömma bort att ge verksamhetsförutsättningar åt de företag, som inte drabbats av pandemin. På så sätt kan återhämtningen/tillväxten ske i alla sektorer.
Att den offentliga sektorn hela tiden måste trimmas är en självklarhet. Att vi just nu inte ens har råd med nya billiga reformer borde vara en självklarhet för alla ansvarstagande politiker. Men osthyveln är skonsammare nu då hela ekonomin vacklar.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
Medlem av finans- och näringsutskottet
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Nu ska det utredas om det borde utredas nån utredning som borde utretts i nån utredning för länge sen. Så kanske det kan utredas om nån chefspost kan skapas för att utreda dess existensbehov och tillsättas en grupp för att skapa existensbevis för att utredningen är befogad . När det är bevisat då kickas nån vaktmästare som verkligen behövs och den nya existensbevisade välbehövliga chefen kan känna sig duktig.

Klok analys. Relationen mellan offentligt och privat är åt skogen på Åland och utvecklingen har gått åt fel håll under hela 2000-talet. Detta leder till att Åland förr eller senare oundvikligen kommer att hamna i skuldfällan. Men att nu under en brinnande lågkonjunktur börja dra ner på offentligt anställda och skicka dem i arbetslöshet förvärrar situationen.

Ja kan man lägga miljoner på skitprojekt o en fin gata i stan som alla hatar o miljoner på en färga ingen vill ha så är det väl bättre o ha folk som jobbar o betalar skatt.?

Det finns nog en hel hög med tjänstemän och konsulter inom LR som man lätt kan avvara utan att det gör någon större skillnad

ÅT och jag svarar för vad vi skrivit, men vem svarar för mobben?

ÅT:s ledare ”En välkommen reprimand” fortsätter mobben, som ÅT själv varit med om att skapa.
Den syftar på meilet jag fick av Lagtingets presidium med en hänvisning till att bland annat uppträda utan att kränka eller förolämpa andra.
I mailet fanns inget exempel och då jag läste igenom mitt anförande så undrade jag: Var hade jag kränkt eller förolämpat någon? Därför publicerade jag hela innehållet.
De har kallat mig rasist och klimatförnekare i Lagtinget utan ens få en muntlig tillsägelse, men denna text var tydligen ”värd” en skriftlig tillsägelse.
Det känns motbjudande att ÅT har agerat i denna sak när de fultolkat, feltolkat och tagit saker ur sammanhang och blåst upp och förstorat meningslösa detaljer, och i slutänden menar ÅT att jag har en kvinnosyn i paritet med en muslimsk fundamentalist och anser att jag tydligen framfört åsikter, som jag inte borde får framföra i demokratins namn. Surrealistiskt!
ÅT fortsätter med att ”högklackat”är förnedrande.
Jag sade: ”Men bästa motionärer. Ni klär inte i offerkoftor! Ni klär faktiskt bättre i högklackat när ni sitter här framför oss som tre lockande sirener och vill förtrolla oss med ER sång.”
Det riktas alltså till motionärerna, inte till allmänheten. Jag kunde ha sagt: ”Offermentaliteten passar inte er”, men jag vill inte att alla anföranden skall vara grå och slätstrukna, så jag tog metaforen: ”Ni klär inte i offerkoftor!” Ett vanligt begrepp i debatten.
Och fortsatte: ”Ni klär faktiskt bättre i högklackat när ni sitter här framför oss”. Detta är ju en komplimang till damerna, som nästan alltid har högklackat och inte riktat till ”halva jordens befolkning”. Ingen ”fundamentalistisk syn”.
Avslutningen var ”som tre lockande sirener och vill förtrolla oss med er sång.” I skolan läste vi om sirenerna, som lockade Odysseus mot grynnorna med sin sång. Motionärerna försöker med anföranden locka Lagtinget att föra den åländska skutan på ett ekonomiskt grund genom att spendera skattepengar på nya reformer. (Ursäkta metaforen...)
Metaforer kan missförstås, och ÅT har gjort sitt bästa och var med om att dra igång mobben senaste vecka då Nina Fellman (S) höll sitt inledningsanförande i ärendet utan att nämna de stora kostnaderna, som var grunden i motionen.
I första repliken sade jag att jag var utan erfarenhet, men ville veta hur stora kostnaderna var - utan svar. I den andra gav jag ett exempel, med en person med tre röda dagar och som använder ”hängsel” och undrade om detta (9e) kunde vara mycket. Jag ville få ett svar av NF. Istället kokade ÅT en ledarsoppa på denna fjäder. Den blev sedan grunden till den facebook-mobb som drog igång, där åländska kvinnor påstod att detta var min uppfattning av hur mensen var för alla.
Jag vet att det finns stora skillnader, men de kvinnor jag känt har uppenbarligen varit lyckligt lottade då jag aldrig har upplevt de grava nattliga problem, som damerna vittnade om.
Självklart har jag ett ansvar för vad jag säger i Lagtinget. Därför använder jag oftast manus. Men jag kan inte avkrävas ett ansvar över hur mina uttalanden omtolkas, misstolkas, fultolkas, felciteras eller där det tas ur sitt sammanhang.
I lagtinget debatterades även det låga valdeltagandet bland kvinnor. Efter en mobb, som jag råkade se, så tror jag det finns en viktig orsak. Skulle någon av de mobbande damerna frivilligt utsätta sig för den mobb, som de utsatte mig för? Det var grova ord, förolämpningar, osakligheter om mina döda föräldrar och direkta lögner om mitt privatliv innan jag blev offentlig person.
Jag har ansvar för vad jag säger och ÅT har ansvar för vad ni skriver. Ledaren där ni kokar soppa på en replik satte igång en mobb. Den nya ledaren är en fortsättning för er. Mina 250 anföranden i Lagtinget om bl.a. budgeter, kostnadsbesparingar, turismen och hur vi kunde tjäna 9 miljoner euro extra per år i Pensionsfonden brukar inte intressera, men tal över 10 euro är kanske för abstrakt för er?
Stephan T
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Vad menas med ”hängsel” i detta sammanhang?

Du har mitt fulla förtroende i ämnet...

Läs mer

Åländsk Demokrati – Det enda alternativet

Stephan Toivonen
Ordförande

I lagting & i stadsfullmäktige

04 00 56 00 56
Stephan.Toivonen@lagtinget.ax

Navigeringsmenyn i bojen nedan.

SPONSRAR:

ÅD – 2015 –

Anförande i lagtinget 194 st
Budgetmotioner 34 st
Åtgärdsmotioner 11 st

Skriftliga frågor 5 st
Insändare 200+
Mest aktivitet / ledamot
I lagtinget

AKTUELLT

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap.

Då Ålands EU-projekt var på vårt bord i lagtinget, så höll jag ett kritiskt anförande kring reglerna för EU:s coronastöd på 750 miljarder euro. (750.000.000.000 euro.) Det är tolv siffror, mer än 9 euro, så media nämnde inget, men jag framför delar här.
Nu är stödet aktuellt i riksdagen. I somras tog media mest upp fördelningen mellan lån och bidrag.
Sverige, Danmark, Nederländerna och Österrike ville öka andelen lån och kallades ”snåljåparna”.
Det blev 310 miljarder i bidrag och 250 miljarder i lån. När och hur dessa skall betalas vet ingen. EU skrev om plastskatt, koldioxidskatt och ”nya egna medel”.
Det hette återhämtning efter coronan. Ännu 10/2 skriver Yle: ”750 miljarder för att stöda medlemsländer, som drabbats av coronaepidemin.”
Fördelningen av stödet kom i skymundan.
70% av stödet baseras på befolkningsandelen, arbetslösheten 2015-2019 och inverterat BNP. Media skrev enbart BNP/capita, vilket är helt fel!
30% av stödet baseras på befolkningsandelen, nedgången i BNP för åren 20-21 och inverterat värde av BNP-per capita.
En enda del av det, som påverkar 1/3 av stödet baseras på coronaeffekterna.
Vad är ”inverterat BNP”? EU indelar EU-länderna i tre grupper beroende på BNP/capita. Finland, som ligger över medeltalet får en koefficient om 0,75 medan de som låg under 82% av medeltalet fick koefficienten 2,85. Fyra gånger mer.
Sverige och Österrike, som drabbats hårt av Coronan får 0,7% av BNP i stöd medan Spanien får 3,3%, Portugal 4,2% och Grekland 5,4%. Detta nämnde inte media då de kallade Sverige och Österrike för ”snåljåpar”.
70% av ”Coroana-stödet” ges alltså till de som hade högst arbetslöshet och lägst BNP / capita. En gigantisk överföring från norr till söder.
Enligt invånarantal hade Finland fått 6,3 miljarder. Nu blev det först 3,2 miljarder, vilket senare blev 2,7 då Finland drabbats mindre än man trott. ”Helt följdriktigt” säger europaminister Tytti Tuppurainen (SDP), men nämnde inte att orsaken är att stödet baseras på inverterat BNP och gammal arbetslöshet...
Finansminister Matti Vanhanen (C) säger att Finland drar nytta av att stödet då 60% av exporten går till EU. Rätt siffra är 55... och exempelvis 3,8% till Italien.
Finlands andel av skulden blir 6,6 miljarder. Dubbelt större än stödet.
I media talas om ”snåljåpar” och lån eller bidrag. Lite information finns i alternativmedia, men de avfärdas ju som fake.
Allt detta visar vilket enormt demokratiunderskott EU dras med. Minns ni ”president”-valet?
Enligt förslaget skulle Åland skall få 0,54% i enlighet med befolkningen, eller 12,6 miljoner Euro, men frågan är om Åland blir skyldig att betala tillbaka?
I riksdagen skulle ÅD rösta emot stödet, men vi stödde det i lagtinget. Det gynnar Åland, men kanske inte Finland. Hur motiverar Ålands riksdagsman Mats Löfström sin röst i frågan?
EU:s regler om fördelning och ansvar verkar följa den gamla kommunistiska principen: Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. Vissa förespråkar att detta bara är början. Början på vad?
Med EU:s oklara finansiering av stödpaketet om 750 miljarder, EU:s obefintliga dialogen med medborgarna och EU-stödet till länder med svag ekonomi redan före Coronapandemin anser Åländsk Demokrati att Åland måste genomföra en folkomröstning om ett fortsatt EU-medlemskap. Det är inte bara jaktfrågor, krångliga EU-direktiv och skattegränshanteringen, som irriterar i kojorna.
Vi behöver en folkomröstning om EU.
Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
... Läs merStäng

Comment on Facebook

www.svt.se/nyheter/utrikes/nya-coronafonden-ska-gora-eu-digitalt-och-gront Här ser ni propagandan. Vems pengar strösslas ut? "EU:s" eller vems?

Hur ser alternativet till EU-medlemskap ut?

Eu hade ett bra koncept o visar sig bara funka i nödfall o katastrof lägen....där sammarbete funkar tillfälligt, Om man nu betalar miljarder o biljarder i skandinavien till eu potten så blir stöd o hjälp baserat på just landets omsättning trots lån. så hur kan man ge bort miljarder i stöd som land till andra länder o sen ta lån från samma pott man betalt in till för att göra om det igen? Om alla länder som grinar att det går under o skatterna måste höjas o räntorna? Vad hade igenteligen hänt om alla länder bespara sina miljarder i sitt eget land o gav hjälp när det behövdes istället? Eu kan ju en va ett samorganiserande union utan att blöda o låna pengar. När regeringar säger vi behöver en miljard för o fix det här månan efter de gav bort 80 miljarder? o har 120 i lån.. som privat person i vardagen går det inte äns ihop? O har sätt att skandinavien vill vara med att påverka men vill inte följa alla lagar då de inte passar dom själva..Åland är bra men börjar bli en pajjas verksatad värr en lövet i sverige,

EU har inga egna pengar. Alla pengar som EU "har" har de tagit från oss till att börja med. Således får vi tillbaks våra egna pengar (efter att EU har skummat av på toppen förstås) och sen ska vi tycka att EU "gör något".

Rubriken lyder “Folkomröstning om fortsatt EU-medlemskap“ och som slutkläm förtydligas det med att det är Åland som ska genomföra den. Frågan är vilka är alternativen?

Jag tillhör de som anser att EU måste reformeras och hitta back till business. Är det inte liknande synpunkter ÅD borde framföra? Varför framförs det idag alltid synpunkter på att lämna samarbeten man inte är nöjd med? Är det en funktion av nätet? Varför inte först försöka påverka och förändra dem? Vi ser samma tendenser på Åland gällande MISE osv.

det har jag efterfrågat redan tidigare och blev utbuad av vänstersympatisörer.

Hördu Stephan, högaktningsfullt ta dig i brasan.

Fixit!

skit samma med EU, men marken skulle vi inte tappat....är bara så

View more comments

Bespara oss Holmbergs hjärnspöken!

Under rubriken ”200 offentliga årsarbeten måste bort” försöker lagtingsledamot John Holmberg (Lib) att analysera Ålands ekonomi och ger även ett förslag till medicin, som måste ges.
Jag kan hålla med om en del av hans bakgrundsbeskrivning, men sedan skriver han att vi kommit i en situation då osthyveln inte längre räcker. Han hävdar att landskapsregeringen behöver minska sina kostnader med cirka 40 miljoner euro/år och att cirka 200 årsarbeten måste upphöra.
Det torde då statistiskt innebära att 130 kvinnor och 70 män skall sparkas. Om det är från ÅHS eller någon annanstans framgår inte.
Då källor naturligtvis helt saknas borde insändaren ha förpassats till papperskorgen, men vissa får tydligen publicera egna hjärnspöken utan källor.
Låt oss se på en källa, som Finans- och näringsutskottet godkände enhälligt i samband med behandlingen av Ålands budget för 2021; betänkandet.
Där framgår att räkenskapsperiodens resultat för åren 2017-2019 i medeltal var 12,9 miljoner euro. Resultatet i budgeten för år 2020 var 10 miljoner. Även det ett överskott. Sedan kom pandemin, som ryckte undan mattan för många företag.
Att då hävda att ekonomin skulle räddas enbart av att ta bort 200 årsarbeten är ren populism. Men en mycket farlig sådan.
Sanningen är tyvärr att vi nu, trots att ekonomi i balans även är mantrat för Åländsk Demokrati, måste sätta fokus på en återhämtning av ekonomin – inte att strypa den - då BNP enligt prognoserna minskat med över en fjärdedel. Det krävs en återhämtning om 32 procent för att nå samma BNP/capita, som 2016. Att då ta bort 200 årsarbeten skulle vara som att ta fram motorsågen för att behandla en patient på intensiven.
Vi måste, tyvärr, ge stöd åt de företag, som blöder rent ekonomiskt. Inte tre eller sex dagar per månad, utan dagligen. Och de har snart blött ett helt år. Men vi skall inte glömma bort att ge verksamhetsförutsättningar åt de företag, som inte drabbats av pandemin. På så sätt kan återhämtningen/tillväxten ske i alla sektorer.
Att den offentliga sektorn hela tiden måste trimmas är en självklarhet. Att vi just nu inte ens har råd med nya billiga reformer borde vara en självklarhet för alla ansvarstagande politiker. Men osthyveln är skonsammare nu då hela ekonomin vacklar.

Stephan Toivonen
Åländsk Demokrati
Medlem av finans- och näringsutskottet
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Nu ska det utredas om det borde utredas nån utredning som borde utretts i nån utredning för länge sen. Så kanske det kan utredas om nån chefspost kan skapas för att utreda dess existensbehov och tillsättas en grupp för att skapa existensbevis för att utredningen är befogad . När det är bevisat då kickas nån vaktmästare som verkligen behövs och den nya existensbevisade välbehövliga chefen kan känna sig duktig.

Klok analys. Relationen mellan offentligt och privat är åt skogen på Åland och utvecklingen har gått åt fel håll under hela 2000-talet. Detta leder till att Åland förr eller senare oundvikligen kommer att hamna i skuldfällan. Men att nu under en brinnande lågkonjunktur börja dra ner på offentligt anställda och skicka dem i arbetslöshet förvärrar situationen.

Ja kan man lägga miljoner på skitprojekt o en fin gata i stan som alla hatar o miljoner på en färga ingen vill ha så är det väl bättre o ha folk som jobbar o betalar skatt.?

Det finns nog en hel hög med tjänstemän och konsulter inom LR som man lätt kan avvara utan att det gör någon större skillnad

ÅT och jag svarar för vad vi skrivit, men vem svarar för mobben?

ÅT:s ledare ”En välkommen reprimand” fortsätter mobben, som ÅT själv varit med om att skapa.
Den syftar på meilet jag fick av Lagtingets presidium med en hänvisning till att bland annat uppträda utan att kränka eller förolämpa andra.
I mailet fanns inget exempel och då jag läste igenom mitt anförande så undrade jag: Var hade jag kränkt eller förolämpat någon? Därför publicerade jag hela innehållet.
De har kallat mig rasist och klimatförnekare i Lagtinget utan ens få en muntlig tillsägelse, men denna text var tydligen ”värd” en skriftlig tillsägelse.
Det känns motbjudande att ÅT har agerat i denna sak när de fultolkat, feltolkat och tagit saker ur sammanhang och blåst upp och förstorat meningslösa detaljer, och i slutänden menar ÅT att jag har en kvinnosyn i paritet med en muslimsk fundamentalist och anser att jag tydligen framfört åsikter, som jag inte borde får framföra i demokratins namn. Surrealistiskt!
ÅT fortsätter med att ”högklackat”är förnedrande.
Jag sade: ”Men bästa motionärer. Ni klär inte i offerkoftor! Ni klär faktiskt bättre i högklackat när ni sitter här framför oss som tre lockande sirener och vill förtrolla oss med ER sång.”
Det riktas alltså till motionärerna, inte till allmänheten. Jag kunde ha sagt: ”Offermentaliteten passar inte er”, men jag vill inte att alla anföranden skall vara grå och slätstrukna, så jag tog metaforen: ”Ni klär inte i offerkoftor!” Ett vanligt begrepp i debatten.
Och fortsatte: ”Ni klär faktiskt bättre i högklackat när ni sitter här framför oss”. Detta är ju en komplimang till damerna, som nästan alltid har högklackat och inte riktat till ”halva jordens befolkning”. Ingen ”fundamentalistisk syn”.
Avslutningen var ”som tre lockande sirener och vill förtrolla oss med er sång.” I skolan läste vi om sirenerna, som lockade Odysseus mot grynnorna med sin sång. Motionärerna försöker med anföranden locka Lagtinget att föra den åländska skutan på ett ekonomiskt grund genom att spendera skattepengar på nya reformer. (Ursäkta metaforen...)
Metaforer kan missförstås, och ÅT har gjort sitt bästa och var med om att dra igång mobben senaste vecka då Nina Fellman (S) höll sitt inledningsanförande i ärendet utan att nämna de stora kostnaderna, som var grunden i motionen.
I första repliken sade jag att jag var utan erfarenhet, men ville veta hur stora kostnaderna var - utan svar. I den andra gav jag ett exempel, med en person med tre röda dagar och som använder ”hängsel” och undrade om detta (9e) kunde vara mycket. Jag ville få ett svar av NF. Istället kokade ÅT en ledarsoppa på denna fjäder. Den blev sedan grunden till den facebook-mobb som drog igång, där åländska kvinnor påstod att detta var min uppfattning av hur mensen var för alla.
Jag vet att det finns stora skillnader, men de kvinnor jag känt har uppenbarligen varit lyckligt lottade då jag aldrig har upplevt de grava nattliga problem, som damerna vittnade om.
Självklart har jag ett ansvar för vad jag säger i Lagtinget. Därför använder jag oftast manus. Men jag kan inte avkrävas ett ansvar över hur mina uttalanden omtolkas, misstolkas, fultolkas, felciteras eller där det tas ur sitt sammanhang.
I lagtinget debatterades även det låga valdeltagandet bland kvinnor. Efter en mobb, som jag råkade se, så tror jag det finns en viktig orsak. Skulle någon av de mobbande damerna frivilligt utsätta sig för den mobb, som de utsatte mig för? Det var grova ord, förolämpningar, osakligheter om mina döda föräldrar och direkta lögner om mitt privatliv innan jag blev offentlig person.
Jag har ansvar för vad jag säger och ÅT har ansvar för vad ni skriver. Ledaren där ni kokar soppa på en replik satte igång en mobb. Den nya ledaren är en fortsättning för er. Mina 250 anföranden i Lagtinget om bl.a. budgeter, kostnadsbesparingar, turismen och hur vi kunde tjäna 9 miljoner euro extra per år i Pensionsfonden brukar inte intressera, men tal över 10 euro är kanske för abstrakt för er?
Stephan T
... Läs merStäng

Comment on Facebook

Vad menas med ”hängsel” i detta sammanhang?

Du har mitt fulla förtroende i ämnet...

Läs mer